Dokumentasjon

I samarbeid med Tromsø Museum driver vi også med dokumenta­sjons­arbeid innenfor båtbygging spesielt, og kystkultur generelt.

Universitetet i Tromsø har tatt et spesielt ansvar for den praktiske delen av kystkultur­arbeidet ved å koble til seg en båtbygger og hjelpe til å legge forholdene til rette for å ta vare på båtbygger­tradisjonen, og samtidig sørge for videre dokumentasjon og formidling. Tre ganger har vi bygd båt som en del av museets utstillings­program. To av disse var byggingen av fembøringen Salarøy i 1991, og kopi av museets egen fembøring Drauen fra 1847. Den ble bygd i 1995. Salarøy ble også bygget i samarbeid med Tromsø Kystlag, Arctandria.

Når vi bygger båter til daglig, tar vi en del bilder og notater som vi kan bruke i andre sammen­henger. Vi driver også med material­forsøk på den måten at vi noterer egenskaper vi merker fra forskjellige steder, tar vare på dem, og merker oss hvor de er fra.

Vi driver med forskjellig testarbeid av båtene for å prøve å beskrive deres yteevne under årer og seil på en måte som er mer vanlig for moderne mennesker.
Det består i å måle fart og høyde mot vinden i forskjellige vindstyrker, båtenes evne til å seile unna vinden osv. Hvordan båtene reagerer med forskjellig last er og interessant. Til en viss grad bruker vi datahjelp for å beregne deplassement, stabilitets­kurve osv. Andre samarbeids­partnere er Håndverks­registeret på Maihaugen, Vikingskips­museet i Roskilde og Vikingskips­hallen på Bygdøy.

Vi har også stort utbytte av å samarbeide med andre som lever i dette miljøet langs kysten, enten det er båtbyggere, seilere eller andre interesserte.