Spisse

Vi har fått bestilling på en toroms spisse. Nå er det Ola sin tur å bygge. Denne gangen blir det en to roms, altså litt kortere enn de vi har lagd før.

Ola har tatt fra hverandre ei gammel toroms Trongmo spisse som vi fikk. Den skal brukes som mal. Den gamle båten var 4,6 m lang, 14 fot, og den nye skal være 30 cm kortere, 13 fot.

Kjøl og stevner er satt opp.

Kjølbordet blir laget uten skaring. Litt uvant, men ellers greit.

Bakhalsene er på, og framhalsen prøves. I og med at denne båten skal bli en fot kortere enn malen, må den også bli litt smalere, men ikke lineært forminsket.

Det bores for halssømmen.

Nerremma bak felles.

Mellaremma bak er på, og det felles for framborda. Siden denne båten er kortere enn malbåten, og romma skal være like lange, er det skottene som må ta innkortinga. Det gjør båten litt mer tungbygd. Bøyen i borda blir tatt over kortere avstand fordi det er viktig å beholde legget ved banda.

Øvremma er ferdig, og rengene er felt. Vi lager dem av røtter. Det er både sterkere og ser bedre ut.

Framronga er laget av ei rot. Litt ulikt de seineste industribygde spissene.

Ei sess bak er praktisk.

Opplenningene felles.

Det er ganske mye arbeid med rekka og avslutninga av innveden.

Ola lar tofteknektene stø selve rekkebordet eller snertingen. Selve knekten er også av ei rot. Dette er en avgjørende detalj for å øke levetida for båten.

Spissa er ferdig. Bare litt smøring igjen