Hundromsfæring til Trondheim

Terje har satt i gang å bygge en kjeks som skal ros til Trøndelag til sommeren.

Legget for kjølbordet kontrolleres.

Røyset er satt opp.

Det er hyggelig om endene i asken ser bra ut.

Den ene bakhalsen er ferdig og Terje borer for sømmen.

Forstevnet felles

Innved og plikter ferdige.

Esingene er ferdige. Ripa på vei.

Beter og vaterbord.

Båten ferdig. Bare tilfaret igjen.

Masta høvles.