Brubekkbåt

I sommer fikk jeg være med å bygge Brubekkbåt på Nesjestranda i Romsdal. Dette er romsdals spissbåt. En veldig forenkla geitbåt som er snar å bygge og konkurransedyktig med plastbåtene. Det ble bygget rundt 40 båter i året i verkstedet, en båt i uka.
Jeg var heldig og fikk være med Øystein og Kristin under bygginga.

Andre omfaret bores og klinkes.

Brubekkbåtene ligner en vanlig spisse, men de er breiere og har en litt anna rekke.

3. omfaret prøves. Det er bare en prøving.

Legget sjekkes med båtalna.

Bakborda på botnet prøves.

Borda festes ikke på benken mens de blir bearbeida. Det gjelds å spare tid.

Skaringa hogges på skarstabben. Over 1000 båter har fått skaringene hogd på denne stabben.

Botnet skytes.

Botnbanda felles

Botnbanda medras.

3. omfaret prøves.

Natinga mot stevnet må finjusteres.

Bordet spikres på stevnet før man legger det til. Litt forskjellig fra det vi er vant til, men ikke mye.

Bordenden stikkes inn i en sprekk i panelet for å holdes fast.

Ripomfaret felles.

Bandskaut felles.

Tofter og tofteknekt er felt, og vaterbordet legges oppå.

Båten er ferdig med keiper.

Øystein høvler kjølen utvendig.

Stevnspikringa gåes over.