Treroring til Isle of Man

Denne treroringen skal til Isle of Man. Den blir bygd omtrent som en vanlig treroring med 6 bord pluss ripa. Det vil si 3 bord i botnet og 3 i remma.

Spunninga på kjølen høvles. I og med at det skal være 3 bord i botnet, blir kjølbordet stående enda mer enn på en tobording.

Kjølen i barstokkene med en rette hellinga. Så må lota bearbeides før man kan slå det sammen.

Røyset er nesten ferdig og klar til å begynne med bordinga.

Kjølbordet prøves. Det blir ganske smalt.

Sandhalsen fremme felles.

Sandhalsen festes.

Andre omfaret ferdig klinka og høvla.

Terje skyter til botnet.

Botnet ferdig, botnbanda lagt inn og stevnene satt opp. Pliktene eller rettere sagt tiljene er ferdige.

Bakstevnet. Rotveden i lotet er bra forskjellig fra den beine veden i stevnet.

Nerremma er bare en smal tarm. Knappe 3 tommer netto.

Det nates for mellaremma som er litt breiere enn nerremma.

Mellaremma skytes.

Fremre øvrem prøves.

Øvremma bak er satt på.

Øvremma er ferdig, og innveden skal felles. Her er det bandskaut til beten som lages.

Siste draget med blyanten før det er ferdig.

Det er litt krefter i et esingtre når man splitter det.

Esingene er lagt inn og framripa er på vei på.

Beten er ferdig og opplenningene felles.

Noen varme dager i begynnelsen på mai, og vi kan åpne portene litt.

Vaterbordet sages ut.

Skvettripa bak felles.

Tolleklossene lages til og høvles ferdig.

Krysstokk og kollere.

Båten har fått noen lag med linolje og terpentin. Da kan malinga begynne.

Etienne må ta et tak med malinga, som det siste han gjør før han reiser hjem.>

Terje høvler årer mens Etienne maler.