Kjeksen

Ola har starta opp med en 2 ½ roms kjeks som skal til Oslo.

Røyset og kjølborda er ferdige. Det er klart for neste omfar.

Bakhalsen finjusteres før siste prøving.

Hammelbandet er nesten ferdig felt.

Det blir botnband med sporklamp. Hvis båten skal ha råseilrigg blir det med staurhull i beten. Det er praktisk når man skal ha opp mastra.

Stevnene er kommet på, og det gjøres klart for å borde nerremma.

Baknerremma klinkes.

Øvremma bak er ferdig.

Det nates eller felles for framslaget. Her er det kniv eller øks som gjør arbeidet.

Forstøa framme høvles ferdig.

I denne båten legger vi esinger. Litt mer arbeid, men det blir en fin detalj. Da må det også gammeldags bete i båten.

Pliktene lages nå, så er det ferdig.

Skaringa til bakripa hogges.

Her er det litt nøye med boringa. Ripspikeren skal treffe midt i esingen innvendig.

Vi diskuterer kastet på framripa. Denne skulle slå sjøene godt fra seg, og holde båten tørr i litt sjø.

Gammeldags mastebete. Litt mer arbeid, men mye finere.

Vaterbord og skvettripe. Tollegangen er neste. Dette blir en såkalt ranværingsripe.