Mosken

Vi har fått inn en halvfemterømming til reparasjon. Den ble restaurert rundt 1975, men en del av arbeidet kunne vært bedre, så det er på tide å gjøre noe av det om igjen. Det er meningen at båten skal til Kystens landsstevne i Bodø til sommeren.

Båten er opprinnelig fra Moskenes. Den var i veldig dårlig forfatning da den ble kjøpt til Skjervøy. Mesteparten måtte skiftes.

En av de delene som ikke ble skifta, var baklotet. Nå er det på høy tid, sannsynligvis stevnet og.

Det gamle kjølbordet brukes som mal for det gamle.

En svært dårlig felling mot kjølbordet gjør at vi må legge en kile på bordet for å få det å falle.

Mellaremma framme må og skiftes.

Brubekkbåt

I sommer fikk jeg være med å bygge Brubekkbåt på Nesjestranda i Romsdal. Dette er romsdals spissbåt. En veldig forenkla geitbåt som er snar å bygge og konkurransedyktig med plastbåtene. Det ble bygget rundt 40 båter i året i verkstedet, en båt i uka.
Jeg var heldig og fikk være med Øystein og Kristin under bygginga.

Andre omfaret bores og klinkes.

Brubekkbåtene ligner en vanlig spisse, men de er breiere og har en litt anna rekke.

3. omfaret prøves. Det er bare en prøving.

Legget sjekkes med båtalna.

Bakborda på botnet prøves.

Borda festes ikke på benken mens de blir bearbeida. Det gjelds å spare tid.

Skaringa hogges på skarstabben. Over 1000 båter har fått skaringene hogd på denne stabben.

Botnet skytes.

Botnbanda felles

Botnbanda medras.

3. omfaret prøves.

Natinga mot stevnet må finjusteres.

Bordet spikres på stevnet før man legger det til. Litt forskjellig fra det vi er vant til, men ikke mye.

Bordenden stikkes inn i en sprekk i panelet for å holdes fast.

Ripomfaret felles.

Bandskaut felles.

Tofter og tofteknekt er felt, og vaterbordet legges oppå.

Båten er ferdig med keiper.

Øystein høvler kjølen utvendig.

Stevnspikringa gåes over.

10 alens Oselver til Tromsø

Vi har fått bestilling på en Oselver. Litt skummelt. Vi vet jo hva slags nivå de ligger på på Oselververkstaden. Håper vi greier å følge opp sånn noenlunde. At vi ikke skjemmer dem ut der nede.
En oselver er ikke lett å bygge. Jeg har fått båten sammen så langt, men skikkelig oselverbygging er det vel knapt.

De har vært supergreie på Oselvarverkstaden og sendt meg eikeemner til kjøl og lot. Først må jeg lage til kjølen. Eika er hard på eggstålet. I hvertfall mer enn jeg er vant til.

Jeg har laga mal for lot og stevn, og prøver dem før jeg skjærer ut. Det er dyrt og tungvint å ta feil her.

Bakstevnet høvles til. Måten jeg gjør det på er sikkert ikke som de gjør det sørafor, men det får våge seg.

Røyset er oppe. Fin svensk eik.

Jeg bruker halvkløvninger til halser. Litt i overlag kanskje, men godt å ha nok. Jeg vet at de ikke gjør det slik sørafor, men jeg lover å prøve det hvis jeg får en sjanse til. Det er interessant å hogge halsene av kløvninger og.

Så er det å skalke bort det overflødige.

Ryebila er god å slette med.

Godt med litt margin på første prøving. Nå kan jeg tegne opp ganske nøye hvordan det skal bli.

Så er det bare å hogge nesten ned til streken.

Viktig å felle begge halsen samtidig.

Her kan jeg finfelle mot kjølen og lotet.

Jeg må ha flere runder med å sjekke at borda blir symmetriske.

Jeg må lage botnbordet noenlunde ferdig før jeg setter halsene fast.

Skaringene felles. Botnbordet høvles av et litt tykkere bord for å få finere løp.

Botnborda er nesten ferdige.

Hele første omfaret er ferdig.

Børebordet bak felles. Litt uvant er det med arbeidsmåten, men det går greit.

Frambøra felles. Det andre bordet går lettere enn det første, og da er det håp.

Bakbørene er satt fast.

Hele omfaret på. Nå ligner det endelig litt på en båt.

Botnbanda ved beten og frambandet er felt.

Bakbørene gikk greit å få på.

Båten er ferdig borda, og betene eller lanbanda er felt.

Esingene og fotstøene er ferdig felt.

Innveden og toftene er ferdige

Båten er ferdig bunnsmurt og lakka. Årer og hammelband av elgskinn.

Vi er ikke vant med så blanke båter!

Nauvronga av messing tar seg godt ut i kveldssola.

Speilbåt

Endelig har vi fått anledning til å bygge en speilbåt. Jeg har såvidt satt i gang.

Denne båten blir rundt 14 fot lang

Første omfaret er på. Denne speilbåten har noe kjølsjær. Det gjør den kanskje ikke så rask, men den blir sterkere i botnet. Den kan også ros, noe som er vanskeligere med en speilbåt som har speilet helt nedpå kjølen.

Andre omfaret klinkes. Dette går helt oppunder speilet bak.

Tredje omfaret er på. Nå har vi begynt å legge borda utover under speilet.

Fjerde omfaret er på, og det femte felles.

Øvremma er felt, innveden er lagt inn og ripa felles. På denne båten legger vi inn vanlige band, fordi vi anser at ribber er for svakt. De pleier som regel å knekke.

Skvettripa felles før banda forlenges.

Vi forlenger banda helt opp innunder slangen, for å stive av trekka så mye som mulig. Det er ikke en vanlig konstruksjon, men vi anser den for å være bedre.

Framme legger vi ei rong av ei rot. Det var vanlig på de eldste speilbåtene og spissene, men er ikke mye brukt på nyere båter.

Båten er ferdig og smøres.