Hundromsfæring til Isle of Man

I vår fikk vi bestilling på to båter til Isle of Man. Noe vi selvfølgelig setter pris på. Denne båten skal være en litt stor hundromsfæring. Mest beregna på roing, men den skal også ha rigg med råseil.Det er lenge siden vi har bygd en så stor kjeks.

Emner til kjøl og lot er funnet fram og er klar til å bli bearbeida.

Først blir kjølstokken saget ut og retta opp manuelt. Den må være helt rett før man begynner å tynne den og høvle spunning.

Spunningen er ferdig på den ene sida. Grovhøvlinga tar jeg med en fletthøvel, som er en lang flashøvel.

Jeg har et lite malstykke av kjølbordet som jeg bruker til å sjekke at legget i spunninga blir rett.

Baklotet rettes opp etter at det er sagd ut

Stevnenden hogges og høvles ferdig, mens resten forblir ubearbeid.

Denne båten hadde angitt totallengda. Jeg må legge sammen delene og sjekke lengda før jeg kapper lota.

Baklotet er ferdig skara, deretter blir underdelen gjort ferdig før lotet blir klinka til kjølen. Vinkelen mellom kjølen og lota er svært viktig.

I romma i båten blir det hogd en ask, som er til å klinke kjølborda mot. Det er for å sette kjølborda bedre fast enn bare en spikring ville gjort.

Ett av de bakre kjølbordene prøves. Her må det bare jobbes til det faller fint og er på rett legg.

Hele kjølomfaret er ferdig klinka. Her skytes overkanten til rette bredder.

Bakhalsen prøves. Jeg bruker litt tid på å ta vridninga på bordet, så vi er sikker på at det ikke sprekker.

Begge bakhalsene er ferdige, og er satt på.

Halsomfaret er ferdig klinka. Halsen skytes nå til riktige bredder og rett fasong.

Botnet helt ferdig, og botnbanda er lagt på plass og spikra.

Stevnet hogges til før det høvles

Stevnskaringa hogges

Fleksibiliteten i nerremma prøves.

Nerremma framme prøves.

Hele omfaret ferdig.

Øvremma bak er ferdig fellt og festa.

Øvremma framme er ferdig felt og legges på.

Jeg borer for sømmen.

Bandskaut er grovsaga før felling.

Bandskautene festes med trenagler som årettes på innsida.

En tur i rotskottet, og vips har vi fire fine emner til renger og fotstø

Emnene ferdig saga og høvla.

Leddmalen gir grovformen slik at de kan grovsages på båndsaga. Her er de ferdige til å medras.

Rong og fotstø ferdig felt og nagla i bakskotten.

Så er det esingen. Emner ligger på låven, det er bare å finne det som passer best.

Esingene kløyves på båndsaga. Deretter dimensjoneres de.

Så er det noe saging og høvling for å få dem ferdig tynna i endene.

Den ene esingen legges inn. Det gjelds å være forsiktig med endene. Emnet er rått, og i tillegg har det ligget noen timer i sjøen.

Bakenden bøyes inn sist. Den er det minst bøy på.

Esingene festes midlertidig med treplugger.

Så var det bakripa som høvles klar til å prøves første gangen.

Begge bakripene på plass. De festes med båtspiker som nøkkes i esingen. Det er litt plundrete fordi man må dra til med båtskruene for hver spiker.

Ripene er på plass og beten og resten av innveden felles.

Opplenninger og tofter er felt, og vaterbordet er kommet på.

Skvettripa er på, og fasongen på den finmyses. Dette blir jo den øverste linja i båten, så det er om å gjøre at det ser bra ut.

Slangen eller tollegangen felles mot vaterbordet.

Tollforing og tollepinner. Selve tollforinga er av endeved i bjørk. Den vil vare lenge.

Krysstokk og kollere.

En sess i bakskotten er bedre å sitte på enn rett på fotsøta. Ryggstø ble det ikke tid til.

Båten er tatt ut for å males og smøres. Tjyvflaks med været gjorde at det tørka over all forventning.

Kunden og en kompis er kommet fra Isle of Man. Vi kunne like godt sette dem i arbeid på slutten.

Tilhengern tilpasses for at båten skal sitte godt. Det er jo lang tur hjem.

Manx og norsk flagg. Hyggelig med besøk fra gamle kolonier.

Klar til å trilles ombord på hurtigruta Polarlys.

Treroring til Isle of Man

Denne treroringen skal til Isle of Man. Den blir bygd omtrent som en vanlig treroring med 6 bord pluss ripa. Det vil si 3 bord i botnet og 3 i remma.

Spunninga på kjølen høvles. I og med at det skal være 3 bord i botnet, blir kjølbordet stående enda mer enn på en tobording.

Kjølen i barstokkene med en rette hellinga. Så må lota bearbeides før man kan slå det sammen.

Røyset er nesten ferdig og klar til å begynne med bordinga.

Kjølbordet prøves. Det blir ganske smalt.

Sandhalsen fremme felles.

Sandhalsen festes.

Andre omfaret ferdig klinka og høvla.

Terje skyter til botnet.

Botnet ferdig, botnbanda lagt inn og stevnene satt opp. Pliktene eller rettere sagt tiljene er ferdige.

Bakstevnet. Rotveden i lotet er bra forskjellig fra den beine veden i stevnet.

Nerremma er bare en smal tarm. Knappe 3 tommer netto.

Det nates for mellaremma som er litt breiere enn nerremma.

Mellaremma skytes.

Fremre øvrem prøves.

Øvremma bak er satt på.

Øvremma er ferdig, og innveden skal felles. Her er det bandskaut til beten som lages.

Siste draget med blyanten før det er ferdig.

Det er litt krefter i et esingtre når man splitter det.

Esingene er lagt inn og framripa er på vei på.

Beten er ferdig og opplenningene felles.

Noen varme dager i begynnelsen på mai, og vi kan åpne portene litt.

Vaterbordet sages ut.

Skvettripa bak felles.

Tolleklossene lages til og høvles ferdig.

Krysstokk og kollere.

Båten har fått noen lag med linolje og terpentin. Da kan malinga begynne.

Etienne må ta et tak med malinga, som det siste han gjør før han reiser hjem.>

Terje høvler årer mens Etienne maler.

Modellbåt

Her har vi fått i oppdrag å lage en tororing i halv størrelse. Noe vi aldri har gjort før. Det er litt tenking og ordning før vi kommer skikkelig i gang. Noe verktøy må lages osv. Båtklemmene er f.eks. altfor store, så det må lages nye.

Emner til lot klar til saging.

Kjøl og lot emner klar til bearbeiding.

Kjølen er ferdig høvla med spunning satt fast i barstokkene. Baklotet felles.

Framhalsen festes til stevnet for prøving. Borda er 8 mm tykke.

Framhalsen vris til og legges til rett legg. Det brukes bar kantved uten kvist. Det er bedre å jobbe med.

Begge bakhalsene er ferdig.

Framhalsene er også på og botnet er ferdig. Ola holder på å høvle strokken.

Det er uvant med en så liten båt. Alle måla på færingen er halvert.

Pliktene er ferdige. Vi gjør alt i samme rekkefølge som med en båt i vanlig størrelse.

Nerremma er klinka ferdig. Leggfjøla er den samme som vi bruker på de store båtene.

Øvremma stikkes ut.

Øvremma bak er klinka ferdig.

Borda er bare 8 mm tynne. Det må være kantved uten kvist for at det skal holde og føye seg fint.

Øvremma framme prøves mot stevnet. Pirkearbeid.

Hele omfaret ferdig og øverkanten er høvla.

Båten sett fra siden. Det er fine linjer i den.

Innveden til og med slaget er felt på plass

Bakripa er på.

En framripe på plass mens den andre venter på tur.

Ola klipper roer og slår hull i dem. Han er glad båten ikke er mindre.

Langisa er på og skvettripa er nesten ferdig.

Beten med knekt.

Opplenningene felles.

Tollepinnene er på. Skroget er ferdig. Nå gjenstår tilfar og rigg osv.

Årer, mast, rå, styre og styrvol på plass.

Penta og stagkrampen.

Styrbeslag med styre. Beslagene er hjemmesmidd og galvanisert.

Ola er en sterking som løfter færingen over hodet!

Båten i fjæra. Hvis det ikke var for støvlene, kunne man trodd det var en vanlig båt. Men det var jo meninga.

Stilstudie.

Pirkete maling.

Treroringer til Arctandria

Arctandria søkte om og fikk en god slump penger fra DnB for å bygge tre småbåter som hovedsaklig skal brukes i ungdomsarbeid gjennom 4H på Stakken.

Dette er treroringen som er under bygging.
Emnene er funnet fram, men først må jeg bestemme hvor lang båten skal være, og så justere kjøl og lot etter det.

Baklotet felles og må loddes og rettes etter kjølen samtidig som lottinga skal være riktig.

Jeg har ikke mal til borda for denne størrelsen, så jeg må måle ut direkte på borda. Det tar litt mer tid.

Kjølomfaret er ferdig felt og skotte.

Botnet er ferdig og botnbanda felles.

Øvslaget skytes. Litt strekk i sida blir det på en treroring.

Bandskauta felles.

Esingene høvles. Vi tar oss arbeidet med å kløyve et tynt tre og lage esinger på gammelmåten.

Esingene festes midlertidig med treplugger. Da går det an å sue utvendig for ripbordet etterpå. Ripbordet skal jo spikres og nøkkes gjennom esingene.

Framripa gjøres fast.

Båten er ferdig og skal på låven og smøres.